Колектив

Колектив кафедри

ШАТОРНА ВІРА ФЕДОРІВНА

завідуюча кафедри, доктор біологічних наук, професор медичної біології

Докторська дисертація: «Морфогенетичні закономірності ембріонального розвитку серця», 2009

Розробляє науковий напрямок: «Вплив нанометалів на ембріогенез та репродуктивну функцію». Робота виконується згідно наукової міжвузівської програми разом з науково-дослідним інститутом Нанобіотехнологій України (м.Київ) та національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця (м.Київ).

Член Національної Академії наук України з 2011 року – секція «Композиційні та функціональні матеріали в медицині».

Гарець Віра Іванівна

доктор медичних наук, професор

Докторська дисертація: «Закономірності підтримання структурного гомеостазу щитовидної залози»

Працює над темою: "Розвиток та морфофункціональний стан органів і тканин експериментальних тварин та людини у формі, в онтогенезі, під впливом зовнішніх чинників".

Член Товариства анатомів, гістологів та ембріологів (з 1970), член Президії Асоціації паразитоценологів.

Островська Світлана Сергіївна

доктор біологічних наук, професор,

Докторська дисертація: «Ефекти іонізуючого випромінення та солей важких металів в серцево-судинній системі (експериментальне дослідження)», 2012

Відповідальна за підготовку студентів до ліцензійного іспиту КРОК-1 та проведення ректорських контролів

Кононова Ірина Іванівна

кандидат біологічних наук, старший викладач, завідувач навчального відділу кафедри.

Кандидатська дисертація «Методологічні аспекти вивчення енергозатрат і гігієнічні основи раціонального харчування в лікарнях», 1996

Колосова Ірина Іванівна

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри,

Кандидатська дисертація: «Морфофункціональні зміни в яєчниках щурів під впливом ацетату свинцю в комбінації з цитратами заліза, золота та срібла», 2017

Відповідальна за організацію учбового процесу студентів та інтернів фаху «Клінічна фармація»

Майор Віра Валеріївна

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри.

Кандидатська дисертація: «Морфофункціональний стан плаценти щурів під дією ацетату свинцю та його комбінації з цитратами металів», 2018

Земляний Олександр Анатолійович

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри

Кандидатська дисертація: «Екологічні адаптації дрібних ссавців в умовах техногенного забруднення біогеоценозів степового Придніпров’я», 2008

Відповідальний за роботу з іноземними студентами

Шамелашвілі Карина Леонідівна

Викладач кафедри

Відповідальна за роботу з франкомовними студентами

Каплуненко Алла Миколаївна

Викладач кафедри

Руденко Катерина Миколаївна

Викладач кафедри

Бурцева Дар'я Олександрівна

Викладач кафедри

Леонова Галина Олексіївна

старший лаборант,

відповідальна за матеріально-технічне забезпечення учбового процесу.