Підготовка науково-педагогічних кадрів

Підготовка науково-педагогічних кадрів на кафедрі медичної біології, фармакогнозії та ботаніки

 станом на 1.09.2018року.

 

Тема ініціативної НДР кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки:

«Біологічні основи морфогенезу органів та тканин 

під впливом мікроелементів та ультрамікроелементів в експерименті» 

(термін виконання 2019-2022).

Всього на кафедрі працює:

 професорів - 3;

 доцентів - 0;

старших викладачів – 2;

кандидатів наук - 3;

викладачів без ступеня - 2.

Виконали  та захистили у 2017-18 рp кандидатську  дисертацію:

Колосова І.І. ,

Мархонь Н.O.,

Майор В.В. 

Виконує кандидатську дисертацію:

Шамелашвілі К. Л. (захист по плану у 2019р.)

 Підготовлено кафедрою науково-педагогічних кадрів за період 2014-2018 рр. (Чотири навчальні роки):

Доктора наук – 1 (Нефьодова О.О., захист 2015р)

 Кандидати наук 4  - Бельська Ю.О.(2016)Колосова І.І.(2017), Мархонь Н.O. (2017),  Майор В.В.(2018).

Comments