Колектив кафедри

ШАТОРНА ВІРА ФЕДОРІВНА 


завідуюча кафедри, доктор біологічних наук, професор медичної біології

Докторська дисертація: «Морфогенетичні закономірності ембріонального розвитку серця», 2009

Розробляє науковий напрямок: «Вплив нанометалів на ембріогенез та репродуктивну функцію». Робота виконується згідно наукової міжвузівської програми разом з науково-дослідним інститутом Нанобіотехнологій України (м.Київ) та національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця (м.Київ).
Член Національної Академії наук України з 2011 року – секція «Композиційні та функціональні матеріали в медицині».


Гарець Віра Іванівна
доктор медичних наук, професор
Докторська дисертація: «Закономірності підтримання структурного гомеостазу щитовидної залози»

Працює над темою: "Розвиток та морфофункціональний стан органів і тканин експериментальних тварин та людини у формі, в онтогенезі, під впливом зовнішніх чинників".
Член Товариства анатомів, гістологів та ембріологів (з 1970), член Президії Асоціації паразитоценологів.


Островська Світлана Сергіївна 
доктор біологічних наук, професор,
Докторська дисертація: «Ефекти іонізуючого випромінення та солей важких металів в серцево-судинній системі (експериментальне дослідження)», 2012

Відповідальна за підготовку студентів до ліцензійного іспиту КРОК-1 та проведення ректорських контролів

Кононова Ірина Іванівна
кандидат біологічних наук, старший викладач, завідувач навчального відділу кафедри.
Кандидатська дисертація «Методологічні аспекти вивчення енергозатрат і гігієнічні основи раціонального харчування в лікарнях», 1996

Колосова Ірина Іванівна 
кандидат біологічних наук, викладач,
Кандидатська дисертація: «
Морфофункціональні зміни в яєчниках щурів під впливом ацетату свинцю в комбінації з цитратами заліза, золота та срібла», 2017

Відповідальна за організацію учбового процесу студентів та інтернів фаху «Клінічна фармація»

Мархонь Наталя Олександрівна 
кандидат біологічних наук, викладач,
Кандидатська дисертація: «Нейрофармакологічна активність фітоекстрактів та екстракту маточного молочка за умов експериментального метаболічного синдрому», 2017

Відповідальна за роботу з англомовними студентами

Майор Віра Валеріївна 
кандидат біологічних наук, викладач кафедри.
Кандидатська дисертація: «Морфофункціональний стан плаценти щурів під дією ацетату свинцю та його комбінації з цитратами металів», 2018

Земляний Олександр Анатолійович
кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри

Кандидатська дисертація: «Екологічні адаптації дрібних ссавців в умовах техногенного забруднення біогеоценозів степового Придніпров’я», 2008

Відповідальний за роботу з іноземними студентами


Шамелашвілі Карина Леонідівна 
Викладач кафедри
Відповідальна за роботу з франкомовними студентами

Каплуненко Алла Миколаївна
Викладач кафедри


Леонова Галина Олексіївна
старший лаборант,
відповідальна за матеріально-технічне забезпечення учбового процесу.